Aktualności
W tym dziale, ukazywać się będą aktualności z życia codziennego jednostek OSP, czyli relacje z uroczystości, zawodów, nowości w wyposażeniu, akcje oddawania krwi, i tym podobne..Dnia 5 listopada 2014 roku w jednostce OSP Chorzeń przeprowadzona została kontrola gotowości bojowej zorganizowana przez KM PSP Konin ./Fot OSP Chorzeń/

Warsztaty

W dniu 30.10.2014 w miejscowości Żdzary gmina Stare Miasto odbyły się ćwiczenia pt. "mieszkaniówka" organizowane przez KM PSP w Koninie, które miały miejsce na opustoszałym bloku. Jednym z głównych celów warsztatów było:
- doskonalenie prowadzenia działań w silnie zadymionych pomieszczeniach z użyciem kamer termowizyjnych (zadymienie rzeczywiste),
- doskonalenie sposobu przekazywania informacji zawierających dokładny opis zadymionego pomieszczenia przez ratowników będących w nim
- doskonalenie umiejętności poruszania się wzdłuż linii wężowej w zadymionym pomieszczeniu (pozoracja poprzez zasłonięte wizjery masek ODO)
- badanie efektu "rozgorzenia" ognia (warunki rzeczywiste),
- podsumowanie warsztatów i przekazanie praktycznych informacji dotyczących używania drabin podczas działań.
W warsztatach uczestniczyły zastępy OSP Lisiec JRG1, JRG2, instruktorzy z KM PSP.
/Podziękowania dla OSP Lisiec Wielki za udostępnienie informacji i zdjęć /
____________________________________________________
13.09.2014r. Manewry gminne 

W sobotnie przedpołudnie 13 września druhowie z OSP  gminy Krzymów spotkali się w kościele parafialnym w Krzymowie na corocznych manewrach gminnych. Na manewry przybyli druhowie ze wszystkich jednostek OSP w gminie oraz zastęp SD-37 z JRG 2 z Konina. Przybyłych na ćwiczenia  powitał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Ireneusz Mrowicki. Przedstawił krótką charakterystykę kościoła ( kiedy pobudowano, jaką posiada wysokość itp.) Następnie Komendant Gminny Julian Tomicki podziękował proboszczowi za wyrażenie zgody na przeprowadzenie ćwiczeń w obiekcie kościoła, po czym  omówiono zasady BHP i sposób przeprowadzenia ćwiczeń. Ratowników podzielono na trzy grupy które zostały wysłane na warsztaty szkoleniowe. Jedną z grup prowadził kapitan Piotr Wesołowski z JRG nr 2 z Konina, który prowadził zajęcia z rozpoznania w budynkach mieszkalnych idąc po linii gaśniczej, podczas której każdy z ratowników był ubrany jak do działań gaśniczych ze sprzętem ODO  ( utrudnieniem były zasłonięte wizjery z maskach ODO). Aby utrudnić działania wąż był poskręcany, zasłonięty częściowo innym sprzętem itd.
Kolejne ćwiczenia prowadzone przez komendanta gminnego dotyczyły rozpoznania budynku po omacku, gdzie występowały  przeszkody( ławki, poszkodowani, żelazka itp.) Zadaniem ratowników było poruszanie się na kolanach obok siebie dokonując rozpoznania. Dodatkowym zadaniem było przekazanie drogą radiową jak zbudowany jest dom, gdzie znajdują się obiekty charakterystyczne. Trzeci ratownik z grupy musiał te informacje przekazane przez radio przelać na kartkę papieru na której rysował plan pomieszczeń. Mimo że warsztaty nie trwały długo każdy z ratowników po ukończeniu wychodził z kościoła zmęczony, spocony ale zadowolony że udało mu się zadanie wykonać. 
Trzecią grupę prowadził kapitan Sylwester Grabiński z JRG 2 z Konina którego zadaniem było wprowadzenie ratowników na wieżę  kościoła, gdzie mogli zapoznać się z budową oraz przygotować do ćwiczeń. Kościół w Krzymowie liczy sobie około 60 metrów wysokości do krzyża. Na niższym poziomie znajduj się dwa rzuty schodów murowane i  metalowe, następnie w wieży znajduje się dziesięć podestów z drabinami. Niektóre podesty oddalone są od siebie o 2 metry , natomiast inne około 6 metrów. Ratownicy zapoznali się z budową linii wężowych w budynkach wysokich i ze sposobem jej zabezpieczenia przed upadkiem.  
W następnej kolejności druhowie mogli zapoznać się z działaniem kamery termowizyjnej, jej obsługą oraz porównać różnice wynikające  z różnicy temperatur przedmiotów zimnych oraz tych które emitują ciepło np. ( rozgrzane żelazko oraz wiadro z zimną wodą). Ćwiczenie polegało na nauce  obsługiwania kamer i ich wykorzystywania w celu  dokonania rozpoznania np. w obiektach objętych pożarem.
 
 
W dalszej kolejności druhowie przystąpili do zaplanowanych ćwiczeń dotyczących gaszenia pożaru w kościele. Według scenariusza pożar wybuchł z powodu zwarcia instalacji elektrycznej na chórze gdzie paliły się organy oraz w wieży kościoła na wysokości około 35 metra.  
Po przyjęciu zgłoszenia przez dyżurnego MSK PSP do działań zadysponowano zastępy:
W I rzucie-GBA 2,5/25 z OSP Krzymów, GBA 2,5/16 z OSP Paprotnia, GBA 3/20 z OSP Brzeźno 
oraz zastęp SD-37 z JRG nr2 z dowódcą zmiany.
Po dotarciu na miejsce OSP Krzymów, poprosiło o dodatkowe siły i środki, MSK zadysponowało dodatkowo GBA 2/16 z OSP Kałek oraz GLBM 02/004 z OSP Głodno.  Pierwsze zastępy podjęły  działania gaśnicze podając prąd gaśniczy wody się zabytkowe organy. Kolejny prąd wody do wieży kościoła został podany w wieży jednakże działania od dołu nie przynosiły spodziewanego efektu.     
 Na miejsce dotarły zastępy OSP Paprotnia i Brzeźno które przystąpiły do działań. Przed kościołem rozstawił się przybyły zastęp SD-37 i podał wodę na wieżę kościoła. Po przybyciu na miejsce zastępy z Głodna i Kałku,  biorąc bezpośredni udział w ewakuacji mienia w kościele, które wynoszone było na plebanię i na plac przed nią.  Jednostki podczas działań były zasilane w hydrantów znajdujących się jeden w odległości 50 metrów, drugi 150 metrów od kościoła. W wyniku dużego poboru wody do celów gaśniczych spadła wydajność hydrantów w wodę. KDR podjął decyzję o budowie stanowiska wodnego pomp Niagara na stawie znajdującym się niedaleko kościoła, które przypada ratownikom z OSP Kałek i Głodno. Zastępy budują stanowiska wodne na stawie położonym około 150 metrów od kościoła. Woda podawana za pomocą dwóch pomp  pływających Niagara  zasilała samochód gaśniczy z OSP Brzeźno. Jego zadaniem było zasilanie wodą samochodu gaśniczego z Krzymowa, który stał bezpośrednio przed kościołem i zasilał wodą drabinę oraz ratowników wewnątrz kościoła. Utrudnieniem budowy linii zasilających do samochodu gaśniczego było przerzucenie węży zasilających przez kanał z brudną wodą nienadająca się do działań gaśniczych.  Na miejsce działań  przybyli funkcjonariusze Straży Gminnej z Krzymowa,  którzy zamknęli na czas ćwiczeń cała ulicę Kościelną. 
Ćwiczenia oglądała spora liczba mieszkańców Krzymowa i okolic z dziećmi, którzy z zaciekawieniem oglądali zmagania strażaków podczas warsztatów i ćwiczeń. Manewry zakończyło podsumowanie całych warsztatów i ćwiczeń, na zakończenie wszyscy zebrani spotkali się na ognisku i pieczeniu kiełbasek podczas którego już na spokojnie omawiano ćwiczenia i spostrzeżenia.
Organizatorzy składają podziękowania osobom, które pomogły w organizacji  i przeprowadzeniu ćwiczeń. Szczególnie podziękowania składają Starszemu Specjaliście w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koninie starszemu kapitanowi Zdzisławowi Choince za pomoc w organizacji  ćwiczeń.   
 (fot. OSP Krzymów)

III Wojewódzkie Warsztaty Kronikarzy OSP

W sobotę 4 października 2014 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce, powiat koniński-ziemski odbyły się warsztaty dla kronikarzy OSP rangi wojewódzkiej. Gospodarz warsztatów w Roztoce druhna Marzena Fedorowicz powitała przybyłych gości w osobach: Członka Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP dh Władysława Kolińskiego, Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Andrzeja Piaskowskiego, Rzecznika Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Ireneusza Ćwieka, mgr Piotra Rybczyńskiego - kierownika Archiwum Państwowego w Poznaniu O/ Konin oraz przybyłych na warsztaty 17 druhen i druhów z różnych OSP województwa wielkopolskiego, zarówno z doświadczeniem kronikarskim, jak i tych, którzy dopiero podjęli decyzję o spisywaniu historii swoich jednostek. Warsztaty prowadzili Małgorzata Judasz - historyk, kustosz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz znany już ze spotkań w Opatówku (pow. kaliski) i Stare Miasto (pow. koniński-ziemski) druh Bogdan Siwiński, kronikarz i naczelnik OSP w Roztoce. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy pomiędzy Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie i OSP w Roztoce.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami prowadzenia kronik OSP. Projektowano strony tytułowe kronik, omówiono schemat wstępu do kroniki, budowano plan relacji kronikarskich z przykładowych wydarzeń z życia straży, rozmawiano o zasadach doboru i opisu ilustracji, wypełnianiu luk czasowych w kronikach. Pan mgr Piotr Rybczyński - kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu O/ Konin naświetlił zebranym prawidłowy sposób działania w poszukiwaniu dokumentów archiwalnych. Dyskutowano również o postawie kronikarza, jego etyce i odpowiedzialności za słowo pisane. Na zakończenie szkolenia uczestnikom rozdano certyfikaty oraz drobne upominki.

Ważnym punktem spotkania była inicjatywa utworzenia Wielkopolskiego Klubu Kronikarza OSP. Wstępnie cele Klubu ustalono na: popularyzację kronikarstwa w jednostkach OSP, organizowanie cyklicznych spotkań i warsztatów dla kronikarzy, integrację środowiska kronikarskiego i budowanie sieci współpracy. Po dyskusji zebrani zgłosili chęć utworzenia takiego Klubu. Wsparcie zadeklarowali przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, druh Andrzej Piaskowski i druh Władysław Koliński Członek Głównego Sądu Honorowego i Przewodniczący Komisji d/s Kobiecych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Kultury i Sportu przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu oraz druh Ireneusz Ćwiek członek zespołu oceniającego kroniki przy Komisji d/s Kobiecych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Kultury i Sportu.
W początkowej fazie prace związane z utworzeniem Klubu zgodził się koordynować druh Bogdan Siwiński. Pierwszym zadaniem będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami Klubów działających już w innych województwach. Wszyscy zebrani przyjęli na siebie popularyzację inicjatywy w swoich środowiskach.

Wstępnie ustalono także termin pierwszego spotkania wielkopolskich kronikarzy. Odbędzie się ono 22 listopada 2014 r. w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu ul. Norwida 14. Dodatkowe szczegóły zostaną ustalone w terminie późniejszym i podane na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Poznaniu. Zainteresowani mogą także kontaktować się bezpośrednio z druhem Bogdanem Siwińskim tel. 691 400 812 lub przez e-mail:osproztoka@op.pl. Wszystkich kronikarzy i druhów interesujących się rozwojem tej formy działalności OSP, już dziś zapraszamy na spotkanie do Poznania.

Przygotował Bogdan Siwiński 

festyn klas mundurowych

Dzis tj.21.09.2014r, na konińskich błoniach odbył się Rodzinny Piknik Klas Mundurowych z Konińskich szkół ponadgimnazjalnych. Po oficjalnej części wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć pokaz jazdy konnej przygotowany przez koniński Szwadron,oraz musztry w wykonanie uczniów.Swoje pokazy prezentowali policjanci ,grupy rekonstrukcyjne oraz OSP Chorzeń uczył dzieci i młodzież jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej .
Tuż przed godziną 18.00 rozpoczął się pokaz strażacki w wykonaniu JRG 2 Konin OSP Chorzeń.
Zebrani widzowie mieli okazje zobaczyć pokaz cięcia samochodu osobowego wraz z ewakuacja poszkodowanego i udzieleniem pierwszej pomocy. Na zakończenie strażacy z OSP Chorzeń mieli za zadanie ugaszenie płonącego auta .
W pokazach uczestniczyły zastępy:
379[P]25 - GCBA 4/24 Jelcz 442 - OSP Chorzeń
362[P]43 - SCRt Renault Kerax 430 dXi - JRG 2 Konin

Imprezę zakończył koncert zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście.


(Fot.Budka Szymon)

Pokaz ratowniczo-gaśniczy

Dnia 29.06.2014r. w miejscowości Wielołęka, gmina Grodziec przeprowadzone zostały pokazy prowadzenia działań gaśniczych, a także pokaz ratownictwa technicznego. Po wszystkim druhowie udostępnili i pokazywali sprzęt jakim dysponują. Poniżej parę zdjęć z tego wydarzenia.


(Fot.OSP Grodziec)

Ćwiczenia na obiekcie

W dniu 27.06.2014r. w miejscowości Żdzary gmina Stare Miasto na opuszczonym bloku mieszkalnym odbyły się manewry jednostek OSP z terenu miasta Konin. Zastępy biorące udział w zdarzeniach były podzielone na dwie grupy. Zostały zadysponowane do pożaru bloku mieszkalnego i lasu. Strażacy także zabezpieczyli kurtynami wodnymi stację paliw , która była zagrożona wybuchem . Strażacy-Ratownicy musieli z płonącego bloku ewakuować osoby poszkodowane , które znajdowały się na różnych kondygnacjach budynku objętego pożarem .Zadania bojowe było utrudnione poprzez silne zadymienie i trudne rozmieszczenie pomieszczeń w bloku.
Manewry zakończone zostały małym podsumowaniem i omówieniem wykonanych zadań przez zastępy uczestniczące w akcji .
Do działań zadysponowano:
367[P]11 - GBM 2,5/8 Star 244 – OSP Cukrownia
367[P]13 - GLM-8 Lublin – OSP Grójec
367[P]14 - GLM-8 Lublin II – OSP Gosławice
367[P]15 - GLM-8 Lublin II – OSP Morzysław
379[P]21 - GBA 2,5/16 Star 12.185 – OSP Konin
379[P]25 - GCBA 4/24 Jelcz 442 – OSP Chorzeń
379[P]26 - GBA 2,3/20 Star 266 – OSP Chorzeń


(Fot.Szymon Budka )
Strażacy Świętują

Niedziela , 11 maja 2014 roku, to dzień w którym świętowali Konińscy strażacy. Tuż po godzinie 12:00 na placu jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Koninie ustawiły się pododdziały złożone z Pocztów Sztandarowych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków w galowych mundurach, i przemaszerowały do Kościoła Św. Bartłomieja na mszę świętą , która odbyła się o godzinie 12.45. Po zakończeniu uroczystości kościelnych poczty przemaszerowały na plac wolności , gdzie nastąpiło wręczenie awansów , medali i odznaczeń dla Strażaków PSP i OSP . Tuż po godzinie 15.30 Konińska młodzież z szkół ponad gimnazjalnych zaprezentowała zebranej publiczności musztrę paradną. Podczas festynu, który rozpoczął się o godzinie 17.00 na konińskich bulwarach odbyły się pokazy strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Koninie, w których zaprezentowali m. in. gaszenie płonącego oleju, ćwiczenia z ratownictwa wodnego . W trakcie trwania imprezy znalazły się atrakcje dla każdego, można było spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej oraz nauczyć się udzielać pierwszej pomocy przed medycznej, natomiast najmłodsi uczestnicy mieli przygotowany strażacki tor przeszkód przez strażaków z OSP Konin- Chorzeń . Nad bezpieczeństwem uczestników obchodów powiatowego dnia strażaka dbała grupa medyczna z jednostki OSP Konin - Chorzeń.

Zabezpieczenie Dni Kazimierza Biskupiego 2014!

W dniach 3-4 maja 2014r., na terenie kazimierskiego lotniska, odbyły się Dni Kazimierza Biskupiego. W trakcie dwudniowej imprezy, nasi strażacy zabezpieczali obchody pod kątem przeciwpożarowym. W zabezpieczeniu brały udział zastępy GBA 2,5/16 Star 12.157 oraz SOp Renault Traffic z pełnymi obsadami. Podczas imprezy nie doszło do żadnch zdarzeń, w których musieliśmy interweniować. Gwiazdami tegorocznych Dni Kazimierza Biskupiego był zespół Boys, oraz zespół Enej. Oprócz zabezpieczenia, nasi strażacy zajęli się wydawaniem grochówki dla uczestników Zlotu Motocyklowego.

(Fot. GOK Kazimierz Biskupi)

Festyn w Żychlinie

W Dniu 03.05.2014 roku jednostka OSP Żychlin brała udział w zabezpieczeniu Święta Kwitnącej Jabłoni na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowego w Żychlinie.
Nasze działania polegały na kierowaniu ruchem , ustawianiu samochodów na wyznaczonych parkingach, oraz zabezpieczeniu medycznym . W trakcie festynu po godzinie 18.00 druhowie i druhna z naszej Jednostki zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego . Działania zakończyliśmy o godzinie 21.00 , w czasie zabezpieczenia nie odnotowano żadnych zdarzenia , które wymagały by interwencji z naszej strony .
Do obstawy zadysponowano:
379[P]92 - SLRt 0,2/0,6 Ford Transit - OSP Żychlin
xxx[P]xx - SLOp Opel Astra I - OSP Janowice

(Fot.OSP Żychlin)

Festyn

W  Dniu 01.05.2014 roku jednostka OSP Chorzeń  brała udział w dwóch festynach: Rodzinnym Pikniku Europejskim, gdzie przeprowadziliśmy pokaz ratownictwa drogowego oraz Majówce na Zatorzu, gdzie prowadziliśmy zabezpieczenie medyczne.
Podczas Majówki na Zatorzu brali udział w dwóch zdarzeniach. Pierwszym było usuwanie powalonego drzewa, które łamiąc się pod wpływem silnego podmuchu wiatru spadło na budkę gastronomiczną. Drugim była pomoc poszkodowanemu dziecku, które spadając ze skarpy rozcięło sobie kolano aż do kości. Poszkodowany został przekazany pogotowiu.

(Fot. OSP Chorzeń)

 
Nasza przyszłosć

W dniu 30.04.2014r. jednostkę OSP Wilczyn  odwiedziły przedszkolaki z szkoły w  Wilczogórze. Dzieci z zaciekawieniem słuchały o pracy strażaków oraz zadawały mnóstwo pytań. Podczas spotkania druhowie zaprezentowali swój sprzęt oraz przygotowali małą inscenizacje zdarzenia.
Na koniec każdy malec mógł spróbować swoich sił przy hydronetkach. Dzieci przekazały również strażakom własnoręcznie wykonaną kartkę okolicznościową z podziękowaniami.
 


 

Akcja Krwiodawstwa - Moto Krew

W dniu 26.04.2014r. na terenie obiektu Centrum Handlowego Ferio po raz siódmy odbyła sie zbiórka krwi .
W akcji wzięli udział  nie tylko motocykliści, ale też miłośnicy aut osobowych
W czasie trwania imprezy Druhowie z OSP Chorzeń promowali bezpieczna jazdę , zadbali nad bezpieczństwem podczas imprezy oraz zaprezentowali swoje umiejetności z strony bojowej, podczas pokazu symulowanego wypadku samochodowego. Ponad 80 osoób tego dnia oddało krew dla potrzebujacych.
Poza zbiórką krwi, motocykliści mogli posłuchać muzyki i zjeść gorącą grochówkę.
(Fot.OSP Chorzeń) 
 
Zabezpieczenie wyścigu kolarskiego w Kazimierzu Biskupim!

W dniu 12 kwietnia 2014r., ulicami Kazimierza Biskupiego, przebiegał, jak co roku, wyścig kolarski. Podczas zmagań, nasi strażacy zabezpieczali ulice na terenie Kazimierza, oraz drogę wojewódzką nr 264 w kierunku Konina. Oprócz nas, w w/w zabezpieczeniu brali udział druhowie z OSP Bielawy, Bochlewo, Dobrosołowo, Jóźwin, Tokarki. Po wyścigu, odbył się poczęstunek w sali OSP.

(Fot.OSP Kazimierz Biskupi)

Wiosno to wreszcie Ty

W dniu 21.03.2014r.  z okazji pierwszego dnia wiosny jak co roku, Druhowie z  jednostki Stare Miasto  zabezpieczali uroczystości szkoły podstawowej związanej z I Dniem Wiosny oraz zaprezentowali się od strony bojowej. Dzieci miały okazje obejrzeć przebieg akcji ratowniczej z bliska. Pozorowany wypadek drogowy. Druhowie po dotarciu na miejsce zabezpieczyli miejsce akcji oraz auto, osoba poszkodowaną zajeli się wykwalifikowani ratownicy, stworzono miejsce pracy następnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydostano poszkodowaną z auta. Na zakończenie świętowania pierwszego dnia wiosny druhowie zabezpieczali palenie marzanny.

(Fot.OSP Stare Miasto)

Ćwiczenia ratownictwa wodnego.

Ćwiczenia polegały na podejmowaniu poszkodowanego z wody przez ratowników ubranych w skafandry suche przy użyciu deski lodowej, koła ratunkowego oraz rzutki ratowniczej. Ćwiczący napotkali wiele trudności m.in kruchy lód, oraz pływające duże kry utrudniały im dojście do poszkodowanego.
Dzięki ćwiczeniom praktycznym strażacy będą mogli lepiej ocenić warunki oraz sposób ratowania przy użyciu odpowiedniego sprzętu ratownictwa wodnego.

W ćwiczeniach brało udział OSP Stare Miasto oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr.2 w Koninie.

(Fot.OSP Stare Miasto )


Wszyscy maszerują dla babci i dziadka .


W mroźne sobotnie przedpołudnie przed remizą OSP Krzymów spotkała się grupa chętnych do wzięcia udziału w marszu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Grupa trzydziestu dwóch uczestników złożona z mieszkańców naszej gminy, oraz gminy Kościelec wymaszerowała na trasę liczącą około 8 kilometrów. W połowie trasy w miejscowości Roztoka nastąpiła przerwa na gorący posiłek, który został podany na terenie należącym do myśliwych z Koła Łowieckiego „Ryś”. Również tu odbyły się konkursy np. "O gminie Krzymów", wybrano najstarszego i najmłodszego uczestnika marszu. Wszyscy zostali uhonorowani drobnymi upominkami i gadżetami. Dla uczestników przygotowano również gorące napoje,  oraz ciasto. Następnie wszyscy udali się w drogę powrotną do Krzymowa.  W zabezpieczeniu tego  marszu udział wzięła również nasza jednostka. Delegacja naszych druhów brała również udział w samym marszu. Pomimo kilkunastostopniowego mrozu wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i obiecali brać udział w marszach podobnych w przyszłości.


(Fot. OSP Krzymów)
 
 
 


 ALARM
 
[umfrage]
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (33 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=